CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA
TINH HOA ĐẤT TRỜI
Sản phẩm Của PQA
Dược phẩm PQA là một kênh thông tin, cẩm nang sức khỏe miễn phí dành cho tất cả mọi người.
PQA Đại Hoàng
-%

PQA Đại Hoàng

190000
190000
PQA Bổ Doanh
-%

PQA Bổ Doanh

270000
270000
PQA Ngọc Tố Nữ Xanh
-%

PQA Ngọc Tố Nữ Xanh

950000
950000
PQA Mộc Thông
-%

PQA Mộc Thông

268000
268000
PQA Ngọc Tố Nữ Tím
-%

PQA Ngọc Tố Nữ Tím

950000
950000
PQA Nhân Sâm Bổ Phổi Siro
-%

PQA Nhân Sâm Bổ Phổi Siro

110000
110000
PQA Sáng Mắt
-%

PQA Sáng Mắt

Liên hệ
Liên hệ
PQA Tia Sữa
-%

PQA Tia Sữa

238000
Liên hệ
PQA Đại Tràng (Dạng Viên)
-%

PQA Đại Tràng (Dạng Viên)

Liên hệ
Liên hệ
PQA Tiền Đình
-%

PQA Tiền Đình

262000
Liên hệ
PQA Điều Kinh
-%

PQA Điều Kinh

207000
207000
PQA Trường Xuân
-%

PQA Trường Xuân

245000
245000
PQA Tiểu Đường
-%

PQA Tiểu Đường

150000
150000
PQA Thống Kinh
-%

PQA Thống Kinh

235000
235000
PQA Sáng Da Ngọc Tố Nữ
-%

PQA Sáng Da Ngọc Tố Nữ

250000
250000
PQA Ngọc Tố Nữ
-%

PQA Ngọc Tố Nữ

950000
950000
PQA Ngô Thù Du
-%

PQA Ngô Thù Du

289000
289000
PQA Mật Nhân
-%

PQA Mật Nhân

950000
950000
PQA Hoàng Ngân Kiều
-%

PQA Hoàng Ngân Kiều

195000
195000
PQA Hải Tảo Ngọc Hồ
-%

PQA Hải Tảo Ngọc Hồ

235000
235000
12
0818288717