CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM PQA
TINH HOA ĐẤT TRỜI
Sản phẩm Của PQA
Dược phẩm PQA là một kênh thông tin, cẩm nang sức khỏe miễn phí dành cho tất cả mọi người.
PQA Đại Hoàng
-%

PQA Đại Hoàng

190000
190000
PQA Nga Trưởng Phong
-%

PQA Nga Trưởng Phong

175000
175000
PQA Bổ Doanh
-%

PQA Bổ Doanh

270000
270000
PQA Ngọc Tố Nữ Xanh
-%

PQA Ngọc Tố Nữ Xanh

950000
950000
PQA Mộc Thông
-%

PQA Mộc Thông

268000
268000
PQA Ngọc Tố Nữ Tím
-%

PQA Ngọc Tố Nữ Tím

950000
950000
PQA Nhân Sâm Bổ Phổi Siro
-%

PQA Nhân Sâm Bổ Phổi Siro

110000
110000
PQA Kim Ngân Hoa
-%

PQA Kim Ngân Hoa

190000
190000
PQA Phế Quản (viên nang)
-%

PQA Phế Quản (viên nang)

157000
157000
PQA Xuyên Khung Tế Tân
-%

PQA Xuyên Khung Tế Tân

200000
200000
PQA Sáng Mắt
-%

PQA Sáng Mắt

Liên hệ
Liên hệ
PQA Tia Sữa
-%

PQA Tia Sữa

238000
Liên hệ
PQA Đại Tràng (Dạng Viên)
-%

PQA Đại Tràng (Dạng Viên)

Liên hệ
Liên hệ
PQA Tiền Đình
-%

PQA Tiền Đình

262000
Liên hệ
PQA Xương Khớp
-%

PQA Xương Khớp

150000
Liên hệ
PQA Thanh Quản
-%

PQA Thanh Quản

Liên hệ
Liên hệ
PQA Điều Kinh
-%

PQA Điều Kinh

207000
207000
PQA Trường Xuân
-%

PQA Trường Xuân

245000
245000
PQA Tiểu Đường
-%

PQA Tiểu Đường

150000
150000
PQA Thống Kinh
-%

PQA Thống Kinh

235000
235000
12
0818288717